Перейти до основного вмісту

Біогазові установки для підприємств переробної промисловості

Біогазова установка

Біогазова установка

Біогазові установки використовуються для очищення відходів у різних галузях, у тому числі на підприємствах переробної промисловості. Маючи високу ефективність, біогазові установки дозволяють максимально очистити стічні води та інші органічні відходи підприємств переробної промисловості, як поліпшивши екологію, отримавши у своїй додаткові доходи. У процесі роботи біогазової установки утворюється метан, який потім використовується для отримання електроенергії, а побічним продуктом біогазової установки є біодобрива, які використовуються для вирощування екологічно чистих продуктів харчування.

Біогазові установки для переробних підприємств

Біогазова установка для молокозаводу

Молокозаводи є джерелом рідких стоків, що утворюються в процесі переробки молока в різні продукти харчування, що викликає необхідність зливати їх у каналізацію та споживати додаткові обсяги води – і те, й інше коштує грошей. Біогазова установка для молокозаводу дозволить очистити рідкі стоки, отримавши додатковий прибуток від вироблення електроенергії та знизивши витрати на каналізацію та підведення води.

Біогазова установка для спиртозаводу

При виробництві спирту утворюється дуже багато спиртової барди, яка зберігається і очищається на великих фільтраційних площах. При цьому барда є джерелом забруднення ґрунтових вод і смердючих газів, що є неприйнятним. Біогазова установка для спиртозаводу дозволить позбавитися величезних площ, що використовуються для очищення спиртової барди і знизити витрати на її очищення. Крім того, використання біогазової установки на спиртових заводах ефективніше, ніж на інших підприємствах за рахунок того, що спиртова барда надходить у біогазову установку у підігрітому, точніше – у неохолодженому вигляді. Це зводить витрати на підтримку температури в біореакторі до мінімуму.

Біогазова установка для масложиркомбінату

Відходи масложиркомбінатів мають складний склад, що включає безліч різних за складом органічних речовин. Традиційним шляхом очищення відходів масложиркобінату проводиться дуже складним і дорогим шляхом, тоді як біогазова установка дозволить не тільки вирішити проблему всіх відходів, а й принесе додатковий прибуток та електрику.

Біогазова установка для м'ясокомбінату

М'ясокомбінати, враховуючи специфіку їхньої діяльності, є одним із найпроблемніших джерел відходів органічного походження. Після отримання продуктів харчування, від домашніх тварин, що переробляються, залишається безліч відходів, які неможливо ніяк використовувати, а за їх утилізацію доводиться платити досить великі суми. Ідеальним рішенням утилізації органічних відходів м'ясокомбінату є біогазова установка, яка впорається з переробкою будь-яких органічних відходів із отриманням додаткового прибутку.

Біогазова установка для целюлозно-паперової промисловості

Особливістю паперової промисловості є високий вміст відходів целюлози та інших органічних домішок, які дуже важко очистити. Очисні споруди підприємств паперової продукції займають великі площі й вимагають високих трудовитрат. Використання біогазової установки для очищення відходів целюлозно-паперового виробництва дозволяє відмовитися від великих площ, які займають очисні споруди, отримавши замість витрат на очищення відходів прибуток від продажу електрики та біодобрив.

Біогазова установка чи очисні споруди?

Будь-які промислові підприємства, крім продукції, що випускається, служать джерелом різних відходів, які необхідно утилізувати тим чи іншим способом. Особливістю підприємств, що переробляють продукцію сільського господарства, є органічне походження більшості їх відходів. Це дозволяє використовувати для їх утилізації не традиційні очисні споруди, що займають великі площі, що вимагають постійних експлуатаційних витрат, не кажучи вже про великі капітальні вкладення в будівництво очисних споруд, а компактні біогазові установки, які не лише позбавлять органічних відходів та витрат на утримання очисних споруд, а й принесуть додатковий прибуток. Для очищення своїх відходів біогазові установки можуть використовувати різні підприємства – кондитерські фабрики та спиртові заводи, елеватори та молокозаводи, масложиркобінати та пивзаводи, а також підприємства з переробки овочів, фруктів, риби та іншої органічної продукції. Будівництво біогазової установки дозволить заощадити кошти на будівництво та утримання очисних споруд, а надалі не вимагатиме експлуатаційних витрат, навпаки, приносячи регулярний прибуток від роботи біогазової установки.